חומרים וכלי עבודה

חוט פלוס תנינים

מספר קטלוגי: #0
סיווג ראשי: חומרים וכלי עבודהסיווג משני: אביזרי אלקטרוניקהמשקל: 96