חומרים וכלי עבודה

זמזם

מספר קטלוגי: #0

אביזר אלקטרוני המשמיע זמזום בשעת סגירת מעגל

סיווג ראשי: חומרים וכלי עבודהסיווג משני: אביזרי אלקטרוניקהטקסט חופשי: נותן לילדים הרגשת סיפוק עם המלאכה שעשומשקל: 100